Reklama
 
Blog | Jan Koupil

Naprosto jednotné maturitní schéma

Stručný souhrn událostí, které se staly příští týden. Jako každý rok, i letos se v maturitách, které po neděli začnou, nekonalo žádné překvapení. Zkuste si odškrtávat se mnou…

 • V pondělí se od 8:00 zahájí didaktickým testem z matematiky. V některých školách se přijde vyfotit i honorace – maturanti přece jen už jsou obvykle voliči a letos navíc máme před volbami.
 • Kolem poledne se na internetu objeví zadání maturitního testu a několik nesouvislých výkřiků o obtížnosti
 • Od 13:00 se píše didaktický test z angličtiny
 • Během odpoledne přinesou lidovky.cz text o tom, že je maturitní matematika moc těžká a akademická a jako vzor modernějšího pojetí by si měla vzít angličtinu.
 • V podvečerních hodinách bude na iDnes zveřejněn komentář Oldřicha Botlíka z projektu Kalibro, ve kterém oslovený expert vysvětlí, jak je matematika postavena špatně. Demonstrovat to bude na úloze 3.1, která zkouší mechanické úpravy zlomků bez pochopení jejích hluboké vnitřní podstaty, na úloze 4.3, jejíž text je poměrně stručný a když se přehlédne interpunkční čárka, dá se (velmi vykloubeně) chápat jinak, a konečně na úloze 7.2 zadané matematicky zcela jednoznačně, přesně, výslovně a doslovně, takže žáci zadání nedočetli a řešili něco jiného.
 • V hlavních Událostech na ČT se večer kromě záběrů z některé pražské školy objeví také krátký rozhovor s libovolným náměstkem ministra školství. Dotyčný v něm mimo jiné zmíní, že si maturitu z matematiky vybírá čím dál méně studentů ve prospěch angličtiny a že s tím budeme muset něco udělat.
 • V úterý ráno bude zadán test z českého jazyka a literatury. V úloze 5 bude k přečtení úryvek z dopisu ve znění: „Ten Londýn, maminko, to je ti hotový babylón“. Žáci budou mít za úkol jej v uzavřené úloze 5.1 interpretovat jako
  1. Londýn je ohromné město, které vládne velké říši
  2. V Londýně je nesnesitelné horko
  3. V Londýně je značný ruch, město tak působí dojmem zmatku
  4. Každý člověk v Londýně hovoří jiným jazykem a lidé si navzájem nerozumí
 • Už kolem 9:30 – 9:45 se na Twitteru a Facebooku začnou objevovat dotčené výkřiky maturantů, co to jako mělo být s tím Babylonem, dějepis se zkoušet nemá, že člověku uškodilo, když zná historii a ví, co a kde Babylon ležel a co byl, že v Babyloně bylo a je fakt horko, jeďte se do Iráku podívat, podle bible tam došlo ke zmatení jazyků a vůbec že je to nejhorší test za dobu existence státní maturity.
 • Někdy v průběhu pozdního odpoledne se na serveru Seznam zprávy objeví rozhovor, ve kterém se paní redaktorce podařilo přimět k reakci přímo předsedu asociace češtinářů Josefa Soukala. Ten se krátce vyjádří k babylonské otázce a objasní, že ač jsou všechny možnosti v nějakém smyslu vyargumentovatelné, citované úsloví je jednoznačné a ustálené, navíc význam vyplývá z kontextu, a kdo čte, ten ví. Pak se na mnohem větším prostoru vyjádří k tomu, že k maturitnímu studiu přijímáme nematurabilní studenty, kteří nečtou, a tak se nemůžeme divit.
 • Ve středu se testují už jen předměty, po kterých neštěkne ani pes, protože jejich zásah je asi půl promile populace, konkrétně rozšiřující matematika a jiné takřka vyhynulé jazyky. Média si jich všímat nebudou, zato ale vyjde velký rozhovor s někým z EDUinu, kdo bude lomit rukama, že se nic nikdy nezmění, nemodernizujeme se podle směru, o kterém si EDUin myslí, že jím buď celá Evropa kráčí nebo by podle něj aspoň měla, že testy jsou zbytečně obtížné, akademické a vlastně dochází k porušení zákona.
 • Maturitám pak věnují prostor s mírným zpožděním ještě Respekt (Tomáš Feřtek) a Deník N (autor ne zcela jistý, snad Markéta Boubínová), s úvahami o smyslu maturity jako takové a jejího známkování. Novinkou letošního roku bude také odhalení, že když se testuje, tak se žáci učí především na testy.
 • Velkou neznámou pro letošek tak zůstává pouze fakt, kdy a v jakém médiu vysloví Ondřej Šteffl názor, že by maturita měla testovat v podstatě výhradně to, co mají žáci umět už v devítce a v žádném případě ne vstupní úroveň na VŠ, případně rozebere nějakou nešťastně formulovanou otázku a pravděpodobně i dá za všeobecný vzor SCIO testy.
 • V červnu ministr uzná všechny námitky studentů, přidělí úředně úspěšnou maturitu všem a oddychne si, že teď snad bude chvíli klid, a nad celou maškarádou se na jedenáct měsíců zavře voda.
Reklama